NWB Bank heeft samen met BNG Bank een financiering van 400 miljoen euro verstrekt aan openbaar vervoerbedrijf GVB in Amsterdam voor vervanging en verdere verduurzaming van materieel. De middelen worden onder meer gebruikt voor tramstellen, metrostellen en elektrische bussen.

Dit is de eerste externe lening in de geschiedenis van GVB (voorheen: gemeentevervoerbedrijf), dat hierbij samen werkt met de Vervoerregio Amsterdam. Die staat garant en vergoedt de kapitaallasten. GVB verzorgt het openbaar vervoer in en rond Amsterdam. Dagelijks reizen ongeveer 875.000 mensen met GVB mee, in de metro, tram en bus en op de veren over het IJ en Noordzeekanaal.

Naast investeringen in materieel gebruikt GVB de lening ook voor investeringen in vastgoed, ICT-systemen, installaties zoals wasstraten, wielendraaibanken en hefconstructies. Het is mogelijk om de financiering uit te breiden, bijvoorbeeld voor de aanschaf van extra metro’s of trams.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.