De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) heeft vandaag met WarmteStad B.V. een financieringscontract ondertekend van € 35 miljoen voor de realisatie van een duurzaam warmtenet in de gemeente Groningen. Het warmtenet gaat in de toekomst meer dan 10.000 bedrijven, instellingen en woningen van betaalbare en duurzame warmte voorzien. De bank financiert onder andere de aanleg van het netwerk van ondergrondse leidingen. Hier gaat water doorheen stromen dat wordt verwarmd door restwarmte van datacenters uit de buurt.

“De transitie naar een klimaatneutrale economie vergt de komende decennia grote investeringen in Nederland. Water is daarbij letterlijk en figuurlijk een verbindende factor. Als dé duurzame waterbank zien we daarom een belangrijke rol voor onszelf weggelegd en verstrekken we passende financiering tegen lage kosten, nu en in de nabije toekomst. Zo houden we de lasten voor de burger laag en de energietransitie betaalbaar”, aldus Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank.

“Als WarmteStad zijn we verheugd dat we in de NWB Bank een duurzame partner hebben gevonden die samen met ons de energietransitie in Groningen verder vorm wil geven”, aldus Dick Takkebos, directeur van WarmteStad B.V., het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.