De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is een van de financiers van Windpark Fryslân. Samen met negen andere banken verstrekt de bank een financiering van circa € 700 miljoen voor het park dat aan de rand van het IJsselmeer komt te staan. De provincie Friesland investeert ook € 100 miljoen. Het Rijk heeft een zogenoemde SDE+-subsidie verstrekt voor het project.

Windpark Fryslân komt iets ten zuiden van de Afsluitdijk. 89 turbines gaan stroom leveren voor een half miljoen huishoudens. In 2021 moet het park, dat wordt gebouwd door Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy, helemaal operationeel zijn. De totale bouwkosten voor het park zijn begroot op € 850 miljoen.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.