NWB Bank financiert Windpark Kroningswind

De NWB Bank is een van de financiers van Windpark Kroningswind. Samen met Rabobank en KBC Bank verstrekt de bank langlopende financiering voor de bouw van 19 windturbines op het eiland Goeree-Overflakkee.

De bouwvoorbereidingen zijn inmiddels gestart en de verwachting is dat Kroningswind vanaf eind 2022 jaarlijks zo’n 80 MW aan groene energie opwekt, voldoende voor zo’n 60.000 huishoudens.

“De energietransitie vergt de komende decennia grote investeringen. Over het algemeen gaat het dan om een relatief grote financieringsbehoefte en een lange periode waarover de investering terugverdiend moet worden. Dit soort langeretermijnfinanciering in hernieuwbare energie past bij uitstek bij onze strategie van de duurzame waterbank. Wij zijn dan ook trots om deel uit te maken van dit Nederlands-Belgische bankenconsortium”, aldus Frenk van der Vliet, CCO van de NWB Bank. 

Zie voor het volledige nieuwsbericht ook de website van Kroningswind.

 

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail