NWB Bank financiert windturbines Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. Om dit te behalen zet het waterschap in op een mix van duurzame energiebronnen zoals biogas, zonne-energie en windenergie. In Duiven bouwt het waterschap twee windturbines op het terrein van de rioolwaterzuivering. Voor de realisatie van dit project heeft de NWB Bank een lening van € 15 miljoen verstrekt.

Iedere turbine heeft een vermogen van 4,2 megawatt. Hiermee kunnen beide turbines samen jaarlijks net zoveel energie leveren als het verbruik van 7.000 huishoudens. Volgens de planning zal eind 2023 de eerste stroom worden opgewekt. De financiering van deze hernieuwbare energie past uitstekend bij de strategie van de NWB Bank om dé duurzame waterbank te zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap Rijn en IJssel.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail