NWB Bank gaat de Equator Principles hanteren

Vanaf vandaag hanteren we als NWB Bank officieel de Equator Principles. Dit is een risicomanagementraamwerk, gehanteerd door financiële instellingen, voor het bepalen, beoordelen en beheren van milieu- en sociale risico's bij projectfinancieringen. Het raamwerk biedt primair een ​​minimumnorm voor due diligence en monitoring ter ondersteuning van verantwoorde risicobeslissingen. Concreet zullen wij geen projectfinanciering of projectgerelateerde bedrijfsleningen verstrekken als de klant niet wil of kan voldoen aan de Equator Principles.

De NWB Bank profileert zichzelf als ‘de duurzame waterbank’. Het ondertekenen van de Equator Principles past binnen deze strategie. Ook onderstrepen we hiermee ons streven om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. In het bijzonder denken we een bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van de impact op het klimaat (SDG 13 & 17) en biodiversiteit (SDG 14 & 15) en aan het creëren van duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) en schoon water en sanitaire voorzieningen (SDG 6).

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail