NWB Bank gaat rapporteren over biodiversiteitsimpact financieringen

Vorig jaar hebben we ons als NWB Bank samen met een aantal andere Nederlandse financiële instellingen gecommitteerd aan de “Finance for Biodiversity pledge”. We hebben ons daarmee verplicht om vanaf 2024 te rapporteren over de biodiversiteitimpact van onze financieringen. Dat vraagt om effectieve en innovatieve samenwerking en daarom hebben we ons aangesloten bij PBAF, het Partnership for Biodiversity Accounting Financials.

“PBAF biedt een kennisplatform waar wij kennis kunnen uitwisselen over het beoordelen en meten van impact op biodiversiteit. We zijn er trots op om deel uit te maken van het platform en willen samenwerken met de andere partijen binnen PBAF. Dit sluit goed aan bij onze strategie van ‘de duurzame waterbank’ en bij ons voorzitterschap van de Werkgroep Biodiversiteit van het DNB Platform voor Duurzame Financiering”, aldus Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank.

Inmiddels zijn 21 financiële instellingen met een totaal beheerd vermogen van 5,8 biljoen dollar aangesloten bij het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF). Het partnership heeft als doel om via kennisuitwisseling bij te dragen aan een geharmoniseerde aanpak voor het beoordelen en meten van impact op biodiversiteit door de financiële sector.

Leden PBAF

Behalve NWB Bank zijn onlangs ook ABN Amro, APG, Achmea Investment Management, a.s.r. vermogensbeheer, BNP Paribas, De Volksbank, Finance in Motion, FirstRand Group, NN Investement Partners, Piraeus Financial Holdings, Rabobank, Rathbone Greenbank Investments, UFF African Agri Investments en Van Lanschot Kempen toegetreden tot PBAF. De oprichters van het partnership zijn ASN Bank, ACTIAM, FMO, Robeco, Triodos Bank en Triple Jump.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail