De NWB Bank heeft zich samen met vrijwel de gehele financiële sector gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet. We hebben ons daarmee verplicht om vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van onze financieringen. Dat vraagt om effectieve en innovatieve samenwerking en daarom hebben we ons aangesloten bij PCAF, het Partnership for Carbon Accounting Financials.

"PCAF biedt een raamwerk en geharmoniseerde methodologie die de transparantie en het bewustzijn over CO2-uitstoot en rapportage vergroot. We zijn trots om deel uit te maken van het platform en willen samen met de andere partijen van PCAF een wereldwijde standaard maken", aldus Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank.

Inmiddels zijn zeventien financials met een totaal beheerd vermogen van 2 biljoen euro onderdeel van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), dat een meetmethodiek heeft ontwikkeld om de CO2-uitstoot van de leningen en investeringen in kaart te brengen. Dat blijkt uit het meest recente rapport van de zeventien Nederlandse deelnemers aan PCAF, dat vandaag is gepresenteerd tijdens de klimaattop in Madrid en is overhandigd aan Klimaatgezant Marcel Beukeboom.

Door hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken, kunnen financiële instellingen hun portfolio in lijn brengen met de klimaatafspraken van Parijs. Ook kunnen ze dankzij PCAF concreet invulling geven aan het commitment dat vrijwel de gehele Nederlandse financiële sector heeft gegeven aan het Nederlandse klimaatakkoord. De sector heeft onder meer beloofd de impact op het klimaat van hun leningen en investeringen te meten, daarover te rapporteren en met concrete reductiedoelen te komen.

Leden PCAF

Recentelijk zijn NWB Bank, BNG Bank en NIBC toegetreden tot PCAF. De andere leden zijn ABN AMRO, Achmea Investment Management, Actiam, APG, ASN Bank/de Volksbank, a.s.r., FMO, MN, PME, PMT, Rabobank, Robeco, Triodos Bank, Van Lanschot Kempen.

CO2-reductie

In het rapport geven de zeventien PCAF-deelnemers een update van de vorderingen die zijn geboekt met de PCAF-methodiek. Deze is bijvoorbeeld afgelopen jaar verder uitgebreid, waardoor zij op meer soorten leningen en investeringen toepasbaar is. Ook biedt het rapport andere financials concrete handvatten als zij de PCAF-methodiek willen toepassen.

PCAF-voorzitter Piet Sprengers (ASN Bank): “PCAF speelt een belangrijke rol om de financiële sector in staat te stellen de overgang te maken naar een positieve, CO2-arme toekomst. Door hun CO2-uitstoot transparant te maken, zetten financiële bedrijven een hele belangrijke stap om hun portefeuille uiteindelijk in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Het rapport laat zien dat PCAF een eenvoudige en krachtige manier biedt om te beginnen met het meten van en rapporteren over klimaatimpact. We roepen de financiële sector op om de uitstoot van hun leningen en investeringen te beoordelen, hun financiering van fossiele activa te verminderen en actief de overgang naar een CO2-arme economie van de toekomst te ondersteunen.

Wereldwijde beweging

PCAF is in 2015 begonnen op initiatief van ASN Bank tijdens de klimaattop in Parijs. Elf Nederlandse financiële instellingen sloten zich direct aan. Inmiddels is PCAF uitgegroeid tot een wereldwijde standaard. Tot op heden hebben 57 financiële instellingen uit heel de wereld zich aangesloten en gecommitteerd aan de afspraak om hun CO2-uitstoot te meten en daarover te rapporteren. Zij vertegenwoordigen 3,5 biljoen dollar aan totale assets.

De ambitie van PCAF is om het aantal leden in een jaar te laten groeien naar honderd instellingen wereldwijd. Uiteindelijk moeten het meten van CO2-impact met de PCAF-methode een gangbare praktijk worden binnen de financiële sector.

Wetenschappelijke doelen

Een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van PCAF is het gebruik van inzichten uit de beoordeling van broeikasgasemissies om op wetenschap gebaseerde doelen te stellen. Deze doelen zorgen ervoor dat financiële instellingen kunnen bijdragen aan het handhaven van de wereldwijde temperatuurstijging binnen veilige niveaus

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail