NWB Bank partner van landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit

De NWB Bank is partner geworden van het citizen science project 'Vang de Watermonsters'. In dit project brengen burgerwetenschappers met behulp van een meetkit de kwaliteit van sloten, plassen, meren en vennen in beeld. Gebleken is dat op veel plekken in Nederland de waterkwaliteit niet standaard wordt gemeten. Dat is jammer, want die informatie is nodig om het water schoner te kunnen maken.

'Vang de Watermonsters' is een initiatief van Natuur & Milieu en wordt, behalve door de NWB Bank, gesteund door ASN Bank, zeven waterschappen en de Unie van Waterschappen. Voor meer informatie en het aanvragen van een meetkit, zie https://watermonsters.natuurenmilieu.nl/

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail