NWB Bank publiceert haar klimaatactieplan

Vandaag hebben we ons klimaatactieplan gepresenteerd tijdens onze aandeelhoudersvergadering. In dit plan staat hoe we gaan bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2e om de doelstellingen van Parijs te halen. We committeren ons als bank aan een kredietportefeuille die per saldo geen CO2e-uitstoot veroorzaakt in 2050. In 2030 willen we minimaal 43% uitstootreductie hebben gerealiseerd ten opzichte van 2019, het eerste jaar waarin wij onze klimaatimpact in beeld hadden.

Lidwin van Velden, CEO: “Ik ben trots op dit plan waarmee wij onszelf en onze klanten in de Nederlandse publieke sector uitdagen. Ik wil benadrukken dat de door ons geformuleerde doelstellingen minimum doelstellingen zijn: het liefst gaan we verder! Wij gaan onze klanten actief stimuleren om verder te verduurzamen. Niet alleen door met hen in gesprek te gaan, maar bijvoorbeeld ook door het aanbieden van aan duurzaamheid gekoppelde leningen.

Vorige week hebben wij onze eerste aan duurzaamheid gekoppelde lening (sustainability linked loan) verstrekt aan Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap krijgt een korting op de jaarlijkse rente van de lening wanneer ze de samen met ons vastgestelde doelstellingen behaalt op het gebied van duurzaamheid.

Algemene vergadering van aandeelhouders

In de aandeelhoudersvergadering is het besluit genomen om over het boekjaar 2021 een dividend vast te stellen van € 50 miljoen. Verder zijn Ard van Eijl en Melchior de Bruijne respectievelijk benoemd en herbenoemd als lid van de directie voor een periode van vier jaar. Ard is sinds 2018 CRO van onze bank en treedt nu toe tot de statutaire directie, Melchior is sinds 2018 onze CFO. Toon van der Klugt is op zijn beurt herbenoemd als lid van de raad van commissarissen, eveneens voor een periode van vier jaar.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail