NWB Bank schaart zich achter de Finance for Biodiversity Pledge

NWB Bank heeft zich afgelopen vrijdag samen met 25 andere financiële instellingen gecommitteerd aan de Finance for Biodiversity Pledge. De belofte werd gelanceerd tijdens de Nature for Life Hub die plaatsvond en marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Concreet beloven we als bank  om in 2024 onze impact op biodiversiteit in kaart te hebben gebracht, hier doelen aan te koppelen en er vervolgens publiekelijk over te rapporteren.

“Als dé duurzame waterbank en sponsor van de Werkgroep Biodiversiteit onder het Platform voor Duurzame Financieringen van DNB willen we als NWB Bank natuurlijk het goede voorbeeld geven. Onze klanten en in het bijzonder de waterschappen onderschrijven het belang van biodiversiteitsherstel volop dus de ondertekening van de Finance for Biodiversity Pledge is een logische stap voor ons”, aldus Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank.

De ondertekenaars van de belofte erkennen dat de biosfeer van de aarde de basis vormt van menselijke veerkracht en vooruitgang en dat deze steeds meer onder druk staat. Als financiële instellingen benadrukken we de noodzaak om de biodiversiteit te beschermen en het natuurverlies in dit decennium terug te draaien. We doen dit voorafgaand aan de zogeheten Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP15) die in mei 2021 zal plaatsvinden.

De Finance for Biodiversity Pledge is een  commitment van de financiële sector zelf. De pledge is opgesteld door een groep Europese financiële instellingen die allen actief hebben lid zijn van de EU Finance and Biodiversity Community (F@B community).

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail