NWB Bank stelt betaling dividend uit

NWB Bank heeft besloten om haar eerder voorgenomen dividenduitkering van € 55 miljoen over boekjaar 2019 niet eerder uit te betalen dan na 1 oktober. Deze beslissing is genomen nadat de Europese Centrale Bank (ECB) alle onder haar toezicht staande instellingen hiertoe dringend heeft verzocht. Ondanks dat de bank zich bewust is van haar bijzondere karakter, als national promotional bank, en een dividenduitkering aan haar publieke aandeelhouders bijdraagt aan de bestrijding van de economische gevolgen van COVID-19, heeft de bank besloten om de aanbeveling te volgen. Indien een uitkering te zijner tijd door onvoorziene ontwikkelingen ongeoorloofd of onverantwoord voor de bank mocht zijn, dan zal de bank met een aangepast voorstel komen.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Directiesecretaris
+31 6 574 579 06
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail