NWB Bank stelt betaling dividend uit

NWB Bank heeft besloten om haar eerder voorgenomen dividenduitkering van € 55 miljoen over boekjaar 2019 uit te stellen tot in ieder geval na 1 oktober. Deze beslissing is genomen nadat de Europese Centrale Bank (ECB) alle onder haar toezicht staande instellingen hiertoe dringend heeft verzocht. Ondanks dat de bank zich bewust is van haar bijzondere karakter, als national promotional bank, en een dividenduitkering aan haar publieke aandeelhouders bijdraagt aan de bestrijding van de economische gevolgen van COVID-19, heeft de bank besloten om de aanbeveling te volgen. (oorspronkelijk bericht d.d. 3 april 2020) 

Update 16 april 2020: in de algemene vergadering van aandeelhouders is het besluit genomen om de dividenduitkering van € 55 miljoen zo spoedig mogelijk na 1 oktober te laten plaatsvinden tenzij dit door onvoorziene ontwikkelingen ongeoorloofd of onverantwoord voor de bank mocht zijn. Het dividend ad € 55 miljoen is als een onvoorwaardelijke verplichting aan de aandeelhouders in de balans van de bank opgenomen. 

Update 27 juli 2020: de ECB beveelt alle onder haar toezicht staande instellingen aan het uitstel van de uitkering van dividend te verlengen tot na 1 januari 2021.

Update 21 oktober: NWB Bank heeft besloten de verlenging van de aanbeveling van de ECB op te volgen en zal niet eerder overgaan tot uitkering van het dividend over boekjaar 2019 dan op 1 januari 2021.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail