NWB Bank stelt dividend vast van € 60 miljoen en (her)benoemt bestuursleden en commissarissen

Vandaag hebben we in onze algemene vergadering van aandeelhouders (ava) allereerst stilgestaan bij het overlijden van onze commissaris Lex van Overmeire. Lex was sinds 2021 verbonden aan NWB Bank als voorzitter van de auditcommissie. Wij zullen hem herinneren als een uitermate deskundige, betrokken en hartelijke collega.

In de ava is besloten om over het boekjaar 2022 een dividend vast te stellen van   €60 miljoen. Tevens heeft de ava ingestemd met de volgende (her)benoemingen.

Conform het rooster van aftreden is Petra van Hoeken afgetreden wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van acht jaar. De directie en raad van commissarissen zijn Petra bijzonder erkentelijk voor haar inbreng als commissaris en haar voortreffelijk voorzitterschap van de risicocommissie. Zij heeft met haar bancaire en financiële kennis en haar expertise en ervaring in risk management een significante bijdrage geleverd aan het toezicht op de bank.

Caroline Oosterloo is benoemd tot lid van de raad van commissarissen en volgt Petra van Hoeken op als voorzitter van de risicocommissie. Caroline is werkzaam als Hoofd Central Risk Management bij ABN AMRO. Daar is zij verantwoordelijk voor Enterprise Risk management, Sustainable Finance Risk & regulations en Model Risk management en rapporteert zij rechtstreeks aan de CRO. In haar ruim 30 jaar bancaire ervaring heeft zij niet alleen expertise opgebouwd in financieel en
operationeel risk management, maar ook in kredietverlening.

In de algemene vergadering is ook Frenk van der Vliet herbenoemd als lid van de directie voor een periode van twee jaar. Met zijn ruime ervaring als CCO op het gebied van treasury, financiële markten en kredietverlening levert hij een waardevolle bijdrage aan de bank. Frenk heeft daarnaast de afgelopen jaren een actieve bijdrage geleverd aan de rol van de bank bij de financiering van de energietransitie en is nauw betrokken bij de duurzaamheidsopgave van de bank.

Annette Ottolini is herbenoemd als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar. Annette was aanvankelijk lid van de remuneratie- en benoemingscommissie, en is sinds eind 2021 aangesteld als voorzitter van deze commissie. Zij beschikt over ruime kennis en bestuurlijke ervaring in de watersector alsmede op het gebied van corporate governance en HR, en heeft expertise op het terrein van de verduurzamingsopgave en de daarop gerichte samenwerking en bevordering vanuit de publieke sector.

Meer weten?

Neem contact op met
Pers en Media
Voor persvragen kunt u een mail sturen.
Stuur mij een mail