NWB Bank vraagt aandacht voor biodiversiteit in het nieuwe regeerakkoord

In navolging van het klimaatakkoord zijn er maatregelen nodig die inzetten op biodiversiteitsherstel en die de risico’s, die we lopen als samenleving als gevolg van biodiversiteitsverlies, tegengaan. Daarom roepen wij samen met a.s.r., ASN Bank, ASN Impact Investors en ACTIAM het nieuwe kabinet op om in het nieuwe regeerakkoord expliciet aandacht te geven aan de waarde van natuur en ecosystemen voor onze samenleving en de economie.

Lees er meer over in dit opiniestuk.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 6 574 579 06
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail