Uitkomsten EU-wide Transparency Exercise 2021 bekend

NWB Bank merkt op dat Europese Bankenautoriteit (EBA) en de Europese Centrale Bank (ECB) op 3 december aankondigingen hebben gemaakt aangaande informatie in de 2021 EU-wide Transparency Exercise.

De raad van toezichthouders van EBA heeft zijn goedkeuring verleend aan het pakket voor de EU‐brede transparantie‐exercitie die sinds 2016 jaarlijks wordt uitgevoerd en samen met het risicobeoordelingsverslag wordt gepubliceerd. Wat betreft de vorm en reikwijdte wordt de jaarlijkse transparantie‐exercitie uitsluitend gebaseerd op COREP/FINREP-gegevens, teneinde een toereikend en passend niveau van informatieverstrekking aan marktdeelnemers te waarborgen. 


De templates zijn centraal ingevuld door EBA en vervolgens naar banken en toezichthouders gezonden voor verificatie. Banken hebben de gelegenheid gehad eventuele fouten die zij signaleerden te corrigeren en alsnog correcte gegevens in te dienen via de normale kanalen voor toezichtsrapportage, en konden specifieke informatie toevoegen die noodzakelijk was om afzonderlijke gegevens nader toe te lichten.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail