Vandaag is in Zutphen de eerste grondstoffenfabriek geopend waar Kaumera Nereda® Gum wordt gewonnen, een biobased grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels. Bij de ontwikkeling zijn de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe betrokken die beiden aandeelhouder en klant zijn van de NWB Bank. Het winnen van Kaumera gebeurt met een speciale methodiek, het zogenaamde Nereda® zuiveringsproces. Deze innovatie zorgt voor 20-35% minder slibafval, minder CO2 uitstoot en een energiebesparing van 30-80%. De samenwerkende organisaties dragen zo bij aan een duurzame samenleving met minder afval.

Twee jaar geleden is het Waterschap Rijn en IJssel op het terrein van de rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) in Zutphen gestart met de bouw van de fabriek. De tweede grondstoffenfabriek waar Kaumera wordt geproduceerd volgt in 2020 in Epe, het terrein van Waterschap Vallei en Veluwe.

Het terugwinnen van Kaumera uit rest- en afvalwater vindt plaats binnen het Nationaal Alginaat OntwikkelingsProgramma (NAOP). In dit programma werken de beide waterschappen nauw samen met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV, biotechnologiebedrijf Chaincraft en de TU Delft.

Voor meer informatie, zie de website van waterschap Rijn en IJssel en die van Vallei en Veluwe.