Onze geschiedenis

Op 1 februari 1953 werd Nederland opgeschrikt door de watersnoodramp. Deze ramp kostte 1836 mensen en tienduizenden dieren het leven. Ongeveer 100.000 mensen verloren hun huis en bezittingen. De materiële schade bedroeg meer dan 5% van het nationaal inkomen. Om de waterschappen te helpen bij de enorme investeringsopgave om ons land te beschermen tegen het water, is op 5 mei 1954 de Nederlandse Waterschapsbank opgericht.

Toch staat de vorming van de bank in feite los van de ramp. Het plan een waterschapsbank op te richten, bestond al in 1939. Het bestuur van de Unie van Waterschappen nam in december 1952 de doorslaggevende beslissing om tot oprichting te komen. De ironie wil dus dat de ramp van februari 1953 de oprichting van de bank hooguit in een stroomversnelling bracht.

Essentiële financier binnen het publieke domein

De oprichters van de bank wilden risicoloos kapitaal verstrekken aan waterschappen. Eigenbelang was daarbij niet het doel. De bank wilde de waterschappen in eerste instantie helpen tegen zo gunstig mogelijke tarieven. Nadrukkelijk hebben de oprichters de bank ook opengesteld voor andere publiekrechtelijke en semipubliekrechtelijke organisaties. Al vrij snel na de start is de bank dan ook bijvoorbeeld gemeenten en sociale woningbouw gaan financieren. Zo is de bank door de jaren heen uitgegroeid tot een essentiële financier binnen het publieke domein.

NWB Bank als handelsnaam

Sinds 2009 is de handelsnaam NWB Bank. De statutaire naam blijft: Nederlandse Waterschapsbank N.V. In 2014 is de bank als significante bank onder direct toezicht komen te staan van de Europese Centrale Bank. Dit geeft het belang van de bank en haar positie in het bancaire landschap aan.