Corporate governance

Als bank van en voor de publieke sector hebben we een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als het om ‘corporate governance’ gaat, betekent dit voor ons soliditeit en transparantie in het ondernemingsbestuur. We houden daarbij rekening met de belangen van al onze stakeholders. 

Nederlandse Corporate Governance Code

Wij voldoen aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Daarbij hanteren we het ‘pas toe of leg uit’-principe. Wijken we om (praktische) redenen van de code af, dan leggen we dat uit. Een deel van de corporate governance-taken is bij wet geregeld en uiteraard volgen we de wet- en regelgeving.

Andere regels en richtlijnen waar we ons aan houden

Naast de Nederlandse Corporate Governance Code passen we ook de volgende regels en richtlijnen toe: 

Meer informatie is te vinden in het hoofdstuk over Corporate Governance in ons jaarverslag.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail
Neem contact op met
Andrea Groenewegen
Secretaris raad van commissarissen
+31 70 416 62 54
Stuur mij een mail