Directie

Onze directie bestaat uit vier personen.

Directie.jpg

v.l.n.r. Melchior de Bruijne, Ard van Eijl, Lidwin van Velden en Frenk van der Vliet

Lidwin van Velden (1964) 
Voorzitter van de directie / Chief Executive Officer

Eerste benoeming 2010
Lopende termijn tot 2026
Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, legal & corporate affairs, internal audit, human resource management
Relevante nevenfuncties President European Association of Public Banks (EAPB)
Lid Raad van Toezicht Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds
Member Supervisory Board PharmAccess foundation

 

Frenk van der Vliet (1967)
Lid van de directie / Chief Commercial Officer

Eerste benoeming 2012
Lopende termijn tot 2024
Primaire aandachtsgebieden Public finance, treasury & investor relations, asset & liability management, corporate social responsibility
Relevante nevenfuncties Geen

 

Melchior de Bruijne (1974)
Lid van de directie / Chief Financial Officer

Eerste benoeming 2018 
Lopende termijn tot 2026
Primaire aandachtsgebieden Finance & control, back office, ict, fiscale zaken, business continuity management
Relevante nevenfuncties Geen

 

Ard van Eijl (1973)
Lid van de directie / Chief Risk Officer

Eerste benoeming 2022
Lopende termijn tot 2026
Primaire aandachtsgebieden Risicomanagement (financieel en niet-financieel) en security management, compliance
Relevante nevenfuncties Geen

 

Een statutair directielid wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een periode van vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van vier jaar plaatsvinden.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail
Neem contact op met
Joyce van Dam
Directiesecretaresse
+31 70 416 62 05
Stuur mij een mail