De duurzame waterbank

Als de duurzame waterbank van Nederland richten we ons in het bijzonder op de financiering van projecten en bedrijven in de publieke watersector en van duurzame energieprojecten.

Drinkwaterbedrijven

Wij zijn een belangrijke financier van de drinkwatersector. Drinkwaterbedrijven hebben als belangrijkste taak om consumenten en bedrijven van hoogwaardig en voldoende drinkwater te voorzien. Om deze taak goed te kunnen blijven vervullen, moet er voortdurend geïnvesteerd worden in de drinkwaterinfrastructuur (denk aan pompstations, zuiveringsinstallaties en het leidingnetwerk). De activiteiten van drinkwaterbedrijven zijn bij wet geregeld en daarom zijn zij al sinds lange tijd klant van onze bank.

Duurzame (project)financiering

Bedrijven en (non-profit)instellingen die over een subsidie ‘Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)’ beschikken, kunnen bij ons terecht voor projectfinanciering. Met de SDE+ stimuleert de overheid de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn zon- en windenergie. Ook projecten en organisaties op het gebied van aquathermie, geothermie en warmtenetten kunnen bij ons terecht voor hun financiering. 

Innovatieve waterprojecten

Om de waterschappen te helpen en te stimuleren om samen te innoveren, werken we op dit moment aan de oprichting van een Waterinnovatiefonds. Dit fonds gaat zich richten op financiering van projecten in de zogenoemde pilotfase. We verwachten het fonds begin 2021 te lanceren. 

Publiek-private samenwerking (PPS)

Wij zijn actief op het gebied van financiering en structurering van projecten die tot stand komen door Publiek-Private Samenwerking (PPS). Bij PPS werken de overheid en bedrijven samen aan projecten, vooral op het gebied van huisvesting en infrastructuur. Voor deze projecten wordt meestal een aparte projectorganisatie opgericht die onze bank vervolgens financiert. Deze projectorganisatie (een consortium) bestaat vaak uit bouwbedrijven en investeerders.

Meer weten?

Neem contact op met
Rutger Beekhof
Projectfinanciering, duurzame energie en publiek-private samenwerking
+31 70 416 62 37
Stuur mij een mail
Neem contact op met
Aard Kluck
Drinkwaterbedrijven, zorg, onderwijs en duurzame energie
+31 70 416 62 77
Stuur mij een mail
Neem contact op met
Leonieke Blaauwgeers
Projectfinanciering, duurzame energie en publiek-private samenwerking
+31 70 416 62 74
Stuur mij een mail