Soorten leningen

Wij bieden verschillende soorten leningen aan. Klanten kunnen kiezen voor de ‘standaard’ fixe, lineaire of annuïtaire aflossingspatronen of voor maatwerk. Alles is mogelijk zo lang het aflossingsschema van tevoren vaststaat. 

Welke soorten leningen bieden we aan?


Vastrentende lening

Een vastrentende geldlening is een lening waarbij de rente tijdens de gehele looptijd van de lening vaststaat. Als de klant dit wil, is het ook mogelijk om een tussentijdse renteherziening af te spreken. De lening wordt in één keer afgelost op de einddatum van de lening. Of in meerdere keren op basis van een vooraf overeengekomen aflossingsschema.

Roll-over lening met vaste hoofdsom

Een roll-over lening is een lening met een variabele rente (Euribor). De rente wordt op de zogenoemde coupondatum steeds opnieuw vastgesteld. Dit moment is afhankelijk van de gekozen Euribor (bijvoorbeeld de 1 maands Euribor). Bovenop de Euribor betaalt iedere klant een kredietopslag. Deze opslag kan voor een bepaalde periode of voor de gehele looptijd van de lening worden afgesproken. 

Klanten kunnen bij een roll-over lening ook een renteplafond met ons afspreken. Dit heet een ‘cap’. Voor deze verzekering brengen wij een premie in rekening. Deze premie moet de klant vooraf aan ons betalen.

Roll-over lening met variabele hoofdsom

Bij een roll-over lening met variabele hoofdsom zijn zowel de rente als de hoofdsom variabel. De klant bepaalt zelf wanneer de hoofdsom wordt opgenomen. Ook bij deze lening wordt de coupon bepaald door de som van de afgesproken Euribor (bijvoorbeeld de 1 maands Euribor) en de kredietopslag. 

Basisrentelening

Een basisrentelening is een lening met een vaste rente waarbij de basisrente tijdens de looptijd vaststaat. De kredietopslag wordt telkens voor een bepaalde kortere periode afgesproken. Deze kredietopslag is variabel en wordt aan het eind van elke periode opnieuw vastgesteld.

Kasgeldlening

Een kasgeldlening is een geldlening met een looptijd variërend van een dag tot een jaar. 

Voorfinanciering

Bij een vastrentende geldlening en een basisrentelening kan de klant ook een voorfinanciering met ons afspreken. Deze voorfinanciering (bijvoorbeeld tijdens bouwperiode) verstrekken we in de vorm van een roll-over lening met variabele hoofdsom. 

Sustainability Linked Loan

Een sustainability linked loan (SLL) is een lening waarbij prestaties op het gebied van duurzaamheid van klanten onder voorwaarden beloond worden met een rentekorting. Hiermee stimuleren we klanten die recentelijk een lening hebben afgesloten om vijf jaar lang vooraf bepaalde doelstelling te behalen, welke gezamenlijk in overleg worden bepaald. 

Meer weten?

Neem contact op met
Leon Knoester
Hoofd Specialised Finance
+31 70 416 62 75
Stuur mij een mail
Neem contact op met
Wikash Gokoel
Decentrale overheden en financiering met garantie
+31 70 416 62 73
Stuur mij een mail
Neem contact op met
Aard Kluck
Drinkwaterbedrijven, zorg, onderwijs en duurzame energie
+31 70 416 62 77
Stuur mij een mail
Neem contact op met
Rutger Beekhof
Projectfinanciering, duurzame energie en publiek-private samenwerking
+31 70 416 62 37
Stuur mij een mail
Neem contact op met
Leonieke Blaauwgeers
Hoofd Public Finance
+31 70 416 62 74
Stuur mij een mail