Klachtenprocedure

De bank handelt bij haar dienstverlening zorgvuldig en klantgericht met oog voor de belangen van alle externe stakeholders. Wij doen ons best u als klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent over de dienstverlening of niet aan uw verwachting is voldaan, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel en correct mogelijk af te handelen.

Melding
Klachten kunnen per e-mail worden gemeld bij klacht@nwbbank.com.

Ontvangst
Uw klacht wordt bij ontvangst direct in behandeling genomen. Binnen twee werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij u een schriftelijke bevestiging sturen.

Onderzoek en beoordeling
Wij onderzoeken uw klacht en laten u zo spoedig mogelijk weten hoe wij uw klacht willen afhandelen.

Maatregelen
Na afhandeling van de klacht nemen wij zo nodig concrete maatregelen om herhaling te voorkomen.

Registratie
Zowel de klacht, afhandeling als de eventuele maatregelen worden geregistreerd en gedurende ten minste één jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.