NWB Bank brengt voor het eerst biodiversiteitsvoetafdruk van een klant in beeld

Vorig jaar heeft de NWB Bank zich samen met een aantal andere Nederlandse financiële instellingen gecommitteerd aan de “Finance for Biodiversity pledge”. De bank heeft zich daarmee verplicht om vanaf 2024 te rapporteren over de biodiversiteitimpact van haar financieringen. Mede in dat kader heeft de bank deelgenomen aan een pilot van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en heeft zij de biodiversiteitsvoetafdruk van een van haar klanten laten doorrekenen.

In samenspraak met de klant heeft de bank gekozen om de biodiversiteitsvoetafdruk van Waternet in beeld te brengen. Waternet is het waterbedrijf van en voor de gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening, afvalwaterinzameling, afvalwaterzuivering en het beheer van het watersysteem in deze regio. De waterkwaliteit en biodiversiteit staan echter onder druk en daarom wilde ook Waternet zelf inzicht krijgen in haar voetafdruk.

Aan de pilot hebben meerdere financiële instellingen deelgenomen waaronder dus de NWB Bank. De deelnemende instellingen konden case studies inbrengen om inzicht te krijgen in hoe de zogenoemde biodiversiteitseffectbeoordelingsmethode werkt en welke gegevens nodig zijn voor een nauwkeurige inschatting van de biodiversiteitsvoetafdruk. De resultaten van de doorrekening kunnen worden gebruikt om te bepalen wat de belangrijkste oorzaken zijn van biodiversiteitsverlies, en welke bedrijfsonderdelen, processen en emissies hier een bijdrage aan leveren.

De resultaten van de pilot en inzicht in de biodiversiteitsvoetafdruk van Waternet zijn hier te vinden:

Biodiversity Footprint for Financial Institutions: Exploring Biodiversity Assessment in 4 cases | Report | Government.nl

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 6 574 579 06
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail