NWB Bank heeft klimaatimpact kredietportefeuille bijna volledig in beeld

In juli 2019 heeft de NWB Bank zich samen met bijna de gehele Nederlandse financiële sector gecommitteerd om vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van haar financieringen. De bank is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Inmiddels is al voor 93% van de kredietportefeuille de CO2(eq)-uitstoot berekend.

Het onderzoeksinstituut Telos/Het PON, dat gelieerd is aan Tilburg University, heeft de bank geholpen bij het in kaart brengen van de klimaatimpact van de financieringen van de bank. De bank en Telos/Het PON maken hierbij gebruik van de PCAF-methodologie. Daarnaast heeft Telos/Het PON ook een specifiek methodologie voor de publieke sector ontwikkeld op basis van PCAF. PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) biedt een raamwerk en geharmoniseerde methodologie die de transparantie en het bewustzijn over broeikasgas -uitstoot en hierover rapportage vergroot. In januari 2019 heeft de bank zich formeel aangesloten bij dit partnership.

De verplichting om vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van haar financieringen vloeit vooruit uit het commitment dat de NWB Bank samen met ruim 50 andere financiële instellingen heeft afgegeven aan de klimaatdoelen van het kabinet. Als onderdeel van dit commitment zal de bank ook uiterlijk 2022 actieplannen klaar hebben om bij te dragen aan de daadwerkelijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De bank is al begonnen met het opzetten van zogenoemde Science Based Targets.

Meer informatie is te vinden in het rapport ‘GHG-emissions (PCAF method) of the Loan Portfolio of NWB Bank’ en in het bijbehorende ‘GHG-emissions (PCAF method) of the Loan Portfolio of NWB Bank methodological explanation’.