NWB Bank neemt deel duurzaamheidsleningen over van Triodos Groenfonds

De NWB Bank en Triodos Groenfonds hebben overeenstemming bereikt over de overname door NWB Bank van een deel van de kredietportefeuille van duurzaamheidsleningen van Triodos Groenfonds. Het gaat om operationele wind- en zonneparken verspreid over Nederland met een totaal opgesteld vermogen van 210 MW. Triodos Groenfonds blijft medefinancier in deze leningen.

Energietransitie Nederland
Als de duurzame waterschapsbank pakken wij onze verantwoordelijkheid in de energietransitie in Nederland. Deze transactie is een mooi voorbeeld van hoe wij bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. De omvang van het opgesteld vermogen van de hernieuwbare energieprojecten is zeer waardevol. Ook de spreiding van de projecten over Nederland maakt dat dit een mooie toevoeging is voor onze portefeuille.

Leon Knoester, Hoofd Specialised Finance: ’Deze samenwerking met Triodos Groenfonds is een mooi voorbeeld van het feit dat wij met onze goedkope en duurzame funding complementair zijn aan de commerciële banken. Door de overname van deze portefeuille zetten we ook een belangrijke stap in de richting van ons eigen gewaagd doel: in 2035 is onze kredietportefeuille energiepositief, op weg naar klimaatneutraal in 2050.’

NWB Bank werd geadviseerd door Stek, Triodos Groenfonds door Voltiq en Dentons.

Meer weten?

Neem contact op met
Pers en Media
Voor persvragen kunt u een mail sturen.
Stuur mij een mail