Onze klanten

 

Westland Infra Netbeheer

Een duurzaam warmtenet in het Westland

Onze bank heeft een financiering verstrekt van € 83 miljoen aan regionale netbeheerder Westland Infra Netbeheer (WIN) en het moederbedrijf Juva. De financiering wordt onder andere gebruikt voor de realisatie van een duurzaam warmtenet in het Westland. WIN en Juva spelen in deze regio die bekend staat om haar kassen een belangrijke rol bij de overgang van aardgas naar alternatieve duurzame energiebronnen. Daar dragen wij als de duurzame waterbank graag aan bij door het verstrekken van passende financiering.

 

De Afsluitdijk (Levvel B.V.)

Een PPS-project voor de renovatie van de Afsluitdijk

NWB Bank financiert Levvel, het consortium van Van Oord (met Aberdeen/APG), BAM (met PGGM) en Rebel dat in opdracht van Rijkswaterstaat de Afsluitdijk renoveert en versterkt. De Afsluitdijk is al decennia een toonbeeld van de Nederlandse waterbouwkunde. Het nieuwe ontwerp gaat uit van het beheersen van risico’s, benutten van kansen, duurzaamheid (duurzaam bouwen en energieneutraliteit) en slimme toepassingen van bewezen technologie.

Levvel heeft een slim en robuust ontwerp gemaakt dat het erfgoed van Lely eer aandoet.
Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat

 

WarmteStad B.V.

Een duurzaam warmtenet in de gemeente Groningen

Wij financieren als NWB Bank onder andere de aanleg van het netwerk van ondergrondse leidingen. Hier gaat water doorheen stromen dat wordt verwarmd door restwarmte van datacenters uit de buurt. Het warmtenet gaat in de toekomst meer dan 10.000 bedrijven, instellingen en woningen van betaalbare en duurzame warmte voorzien.

Als WarmteStad zijn we verheugd dat we in de NWB Bank een duurzame partner hebben gevonden die samen met ons de energietransitie in Groningen verder vorm wil geven.
Dick Takkebos, directeur van WarmteStad B.V.

 

GVB Amsterdam

Vervanging en verdere verduurzaming van materieel

Wij hebben als NWB Bank samen met BNG Bank financiering verstrekt aan GVB om nieuwe tramstellen, metrostellen en elektrische bussen aan te schaffen. GVB verzorgt het openbaar vervoer in en rond Amsterdam. Dagelijks reizen ongeveer 875.000 mensen met GVB mee: in de metro, tram en bus en op de veren over het IJ en het Noordzeekanaal.

Vanaf 2025 wil GVB klimaatneutraal zijn.

 

Windpark Fryslân

Wereldwijd het grootste windpark in binnenwater

Wij verstrekken, in een consortium van banken, financiering aan Windpark Fryslân. Dit windpark van in totaal 89 turbines is op dit moment in aanbouw in het Friese deel van het IJsselmeer. Met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens.

We zijn er trots op een windpark te kunnen realiseren, dat voor meer dan 70% bijdraagt aan de Friese doelstelling voor duurzame energie, volop elektriciteit levert aan Friese huishoudens en bedrijven en alle Friezen laat meeprofiteren van het windpark.
Anne de Groot, projectdirecteur Windpark Fryslân