Duurzaamheid zit in ons DNA

Als bank van en voor de publieke sector hebben we andere waarden dan puur commerciële partijen. Dit is terug te zien in de manier waarop we onze organisatie hebben ingericht.

Het is onze missie om op de lange termijn maatschappelijke meerwaarde te creëren. Dit betekent dat we verder kijken dan een sterke financiële positie en een efficiënte bedrijfsvoering. We zetten ons in voor een stabiele en duurzame financiële sector die bijdraagt aan een economie die goed is voor mens en milieu. Daarom financieren we alleen instellingen of activiteiten die onze uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen naleven. Ook hebben we een specifiek mensenrechtenbeleid geformuleerd.

Alle medewerkers dragen bij aan onze duurzame strategie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onderdeel van al onze interne processen. Het is ons streven dat al onze medewerkers bijdragen aan de strategie van de duurzame waterbank. Binnen de bank bestaat een commissie voor het opstellen, controleren en wijzigen van duurzame plannen en beleidswijzigingen: de Corporate Social Responsibility (CSR) Committee. Deze commissie bestaat zowel uit medewerkers van verschillende afdelingen als de directie.

Het goede voorbeeld geven

Net als onze klanten willen we zelf ook het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaam ondernemen. Zo schaffen we voor medewerkers en directie van de bank alleen nog auto’s aan die geen CO2 uitstoten. Ook brengen we de energielabel van het kantoor van de bank de komende jaren naar A.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 6 574 579 06
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail