Maatschappelijke betrokkenheid

Een van de manieren waarop we als bank onze maatschappelijke betrokkenheid laten zien is sponsoring. Projecten en/of activiteiten die een raakvlak hebben met water kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de bank. Zo zijn we trotse sponsor van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. 

Aanvragen voor sponsoring of een gift kunnen worden ingediend bij het directiesecretariaat door een e-mail te sturen naar directiesecretariaat@nwbbank.com. Aanvragen moeten worden voorzien van een korte toelichting en een (concept) begroting. Een interne sponsoringcommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen.

Architectuurcentrum Haarlem

In 2019 hebben we een sponsorbijdrage verstrekt aan het Architectuurcentrum Haarlem voor een tentoonstelling met het thema Water & Klimaatadaptatie. De tentoonstelling maakt onderdeel uit van de reeks 'In Haarlem staat een huis' en is gericht op kennismaking, bewustwording en kennisoverdracht over de relatie van huizen met water. Meer informatie is te vinden op de website van het Architectuurcentrum Haarlem.

Participatiecertificaat

Als NWB Bank vinden we het belangrijk om bij te dragen aan het creëren van arbeidsmogelijkheden voor mensen met een beperking. Om deze bijdrage zichtbaar te vergroten, hebben we samen met alle andere banken die zijn aangesloten bij de CAO Banken afgesproken om gedurende de looptijd van de CAO jaarlijks minimaal 1 Power Certificaat van Everyday Heroes af te nemen. 

Een Power Certificaat heeft een waarde van €3.500,-. Dit bedrag wordt door Everyday Heroes ingezet om de laatste obstakels voor iemand op weg naar een baan weg te nemen. Elk certificaat is verbonden aan een baan en zo gaan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk.

De afspraak in de CAO is in 2015 in werking getreden en loopt in ieder geval tot 1 januari 2021.  

Meer weten?

Neem contact op met
Joyce van Dam
Directiesecretaresse
+31 70 416 62 05
Stuur mij een mail