Betrokken medewerkers

Onze medewerkers zijn maatschappelijk betrokken. We stimuleren ze om zowel binnen als buiten werktijd mee te doen aan activiteiten en projecten die een bijdrage leveren aan de samenleving. Hieronder leest u aan welke projecten zij bijvoorbeeld meewerken.

Werkgroep Biodiversiteit

In de financiële sector groeit het besef dat, net zoals bij klimaatverandering, snel actie moet worden genomen om verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Om het belang van biodiversiteit voor financiële instellingen te adresseren, is een werkgroep opgericht onder het Platform voor Duurzame Financiering. Wij zijn als NWB Bank de zogenoemde sponsor van deze werkgroep die verder bestaat uit Actiam, APG, ASN Bank, a.s.r., FMO, Rabobank en Robeco alsook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation. De werkgroep staat onder leiding van Lidwin van Velden, directievoorzitter van onze bank. We hebben onze gezamenlijke kennis verwerkt tot een paper waarin alle werkgroepleden concrete voorbeelden geven van hoe ze biodiversiteit hebben geïntegreerd in hun organisatie en activiteiten. Het paper is hier te downloaden en meer informatie over de werkgroep is te vinden op de website van DNB

Bank voor de klas

Voor het project ‘Bank voor de klas’ geven medewerkers en directie van de NWB Bank gastlessen aan kinderen op de basisschool. Dit doen zij ieder jaar tijdens de Week van het geld. Bank voor de klas is een samenwerking tussen 17 Nederlandse banken en wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB is partner van het platform Wijzer in Geldzaken. Met dit platform wil de NVB kinderen op jonge leeftijd al financieel bewust maken. Zo leggen ze een basis voor financiële zelfredzaamheid: jong geleerd is oud gedaan.

In 2019 hebben 15 medewerkers van onze bank in totaal 20 gastlessen gegeven aan groep 6, 7 of 8 van een basisschool. De NWB Bank vindt financiële educatie belangrijk en draagt ieder jaar financieel bij aan het project. Ook neemt een projectmedewerker van ons deel aan de Bank voor de klas-werkgroep van de NVB. In 2020 is Bank voor de klas helaas niet doorgegaan vanwege de COVID-19-pandemie. 

Meer informatie vindt u op de website van Bank voor de klas.

World Cleanup Day

Medewerkers van de bank doen jaarlijks mee aan de World Cleanup Day die dit jaar plaatsvond op zaterdag 19 september 2020. De World Cleanup Day is de grootste opruimactie en wereldwijd is in 180 landen zoveel mogelijk zwerfafval opgeruimd. Hiermee is niet alleen de straataanblik verfraait, ook de waterwerken en de volksgezondheid hebben baat bij minder zwerfafval. De actie leverde ook dit jaar zakken vol zwerfvuil op met onder andere plastic, blikjes en sigarettenpeuken. In Nederland namen 39.324 mensen deel. 

Meer informatie vindt u op de website van World Cleanup Day.

Sponsoring van medewerkers

Medewerkers die structureel en aantoonbaar betrokken zijn bij een duurzaam project kunnen aan de bank een bijdrage vragen in de vorm van geld en/of tijd. Op die manier moedigen we ze aan zich als vrijwilliger in te zetten.

In 2019 hebben we een bijdrage verstrekt aan het burgerinitiatief Lansingerland waarvan een van de medewerkers initiatiefnemer is. Hieronder vertelt onze medewerker er meer over:

“Sinds 2016 ben ik aangehaakt bij een groepje bewoners in mijn woonplaats Lansingerland om een duurzaamheidsplatform op te richten. In november vorig jaar is ons platform ‘Lansingerland Samen Duurzaam’ officieel gestart en gelanceerd door onze wethouder Duurzaamheid. Met het platform willen we alle mooie duurzame initiatieven die in onze gemeente plaatsvinden een podium geven en met elkaar verbinden. Wij willen zo laten zien dat er heel veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid. 

De bijdrage van de NWB Bank willen wij onder andere gebruiken om een flyer te ontwikkelen. Op deze flyer kunnen bezoekers van de Groenzoom 'de Big Five' afvinken als ze deze gespot hebben. De Groenzoom is een relatief nieuw natuurgebied tussen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs. Om de bewoners van Lansingerland meer naar het natuurgebied te trekken en om de bezoekers van de Groenzoom een leuke belevenis te geven, is het idee van de flyer ontstaan. Op de flyer staat een aantal dieren die je gewoonlijk niet zo vaak ziet, zoals de zwarte ibis of een koereiger.”

Meer informatie vindt u op de website van Lansingerland Samen Duurzaam.