NWB Fonds

Vanuit de hele wereld is er vraag naar Nederlandse waterkennis. Om de waterschappen te ondersteunen bij het delen van hun expertise, hebben we in 2006 het NWB Fonds opgericht. Dit fonds cofinanciert internationale samenwerkingsprojecten van de waterschappen die helpen bij het oplossen van mondiale watervraagstukken. Met projecten in onder andere Colombia, Burkina Faso, Roemenië en Indonesië zijn de waterschappen op vrijwel elk continent van de wereld actief. 

Het NWB Fonds is in 2007 gestart met een stamvermogen van € 4 miljoen. Door de jaren heen is dat gegroeid naar ruim € 20,5 miljoen. Vanuit de rente-inkomsten op dit vermogen heeft het NWB Fonds jaarlijks circa € 800.000,- beschikbaar voor de financiering en ondersteuning van internationale samenwerkingsactiviteiten van waterschappen. 

Governance

Het fonds staat op afstand van de bank. Een onafhankelijk bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van het NWB Fonds en een programmacommissie voor de beoordeling van de financieringsaanvragen. De dagelijkse gang van zaken en begeleiding van aanvragen en projecten is neergelegd bij een bureau. 

Blue Deal

In 2018 hebben de waterschappen een zogenoemde ‘Blue Deal’ afgesloten met de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Buitenlandse Zaken. In 2030 willen ze 20 miljoen mensen wereldwijd toegang hebben gegeven tot voldoende, schoon en veilig water. Het NWB Fonds heeft middelen beschikbaar gesteld om tot dit resultaat te kunnen komen. 

De Blue Deal heeft grotendeels dezelfde doelstellingen als het NWB Fonds. Veel van de kosten van de waterschappen die voorheen het NWB Fonds zou financieren, worden nu opgevangen door de Blue Deal. Het NWB Fonds heeft nadrukkelijk de samenwerking opgezocht met de Blue Deal om de impact in het buitenland te vergroten. Wel zal het fonds nadrukkelijk ook actief blijven bijdragen aan internationale activiteiten van de waterschappen die niet onder de Blue Deal vallen.

 

Meer informatie vindt u op de website van het NWB Fonds