Bank van en voor de publieke sector

Wij zijn de bank van en voor de Nederlandse publieke sector. We richten ons op verschillende klantgroepen.

Verschillende klantgroepen

 • Decentrale overheden (waterschappen, gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen)
 • Woningcorporaties (borging door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
 • Zorginstellingen (borging door het Waarborgfonds voor de Zorgsector)
 • Universitair Medische Centra
 • Drinkwaterbedrijven
 • Netwerkbedrijven
 • Universiteiten
 • MBO-instellingen (borging door Stichting Waarborgfonds MBO)
 • Exportfinanciering (garantie van de Nederlandse Staat via Atradius Dutch State Business)

Daarnaast financieren we duurzame energieprojecten en projecten via een Publiek-Private Samenwerking (PPS). Meer informatie over de financiering van deze klantgroepen vindt u hier

Financiering op maat

Wij bieden altijd maatwerk. Klanten kunnen zelf een aflossingsschema vaststellen, maar kunnen ook kiezen voor de ‘standaard’ fixe, lineaire of annuïtaire aflossingspatronen. Alles is mogelijk, zolang de kasstromen van tevoren vaststaan. We kunnen bijvoorbeeld ook meerdere stortingsmomenten aanbieden. Verder hebben klanten keuzevrijheid op het gebied van o.a.:

 • Moment(en) van betaling rente en aflossing
 • Vaste of variabele rente
 • Lange, rentevaste looptijden mogelijk tot 50 jaar
 • Looptijdkeuze kredietopslag

Leningen met gemeentegarantie

Stichtingen, verenigingen en andere rechtspersonen die over een onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie van een (de)centrale overheid beschikken kunnen ook bij ons terecht voor financiering. Voor bijvoorbeeld sportverenigingen of scholen die hun faciliteiten willen verduurzamen en/of renoveren, kan dit interessant zijn. 

Meer weten?

Neem contact op met
Wikash Gokoel
Decentrale overheden en financiering met garantie
+31 70 416 62 73
Stuur mij een mail
Neem contact op met
Huub Verhagen
Decentrale overheden en financiering met garantie
+31 70 416 62 72
Stuur mij een mail
Neem contact op met
Leonieke Blaauwgeers
Projectfinanciering, duurzame energie en publiek-private samenwerking
+31 70 416 62 74
Stuur mij een mail
Neem contact op met
Aard Kluck
Drinkwaterbedrijven, zorg, onderwijs en duurzame energie
+31 70 416 62 77
Stuur mij een mail