De duurzame waterbank

Onze strategie bestaat uit drie pijlers: wij zijn de bank van en voor de publieke watersector, een essentiële speler in de financiering van de publieke sector en financieringspartner voor de verduurzaming van Nederland.

Wij zijn de bank van en voor de publieke watersector. We zijn de primaire integrale financiële dienstverlener van de waterschappen. Bij de financiering van onze aandeelhouders streven we naar een zo hoog mogelijk marktaandeel. Drinkwaterbedrijven zijn al lange tijd klant van onze bank en de financiering van deze klanten past bij uitstek bij ons profiel als ‘duurzame waterbank’.

In de financiering van de publieke sector zijn wij een essentiële speler. We financieren gemeenten, provincies en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden, zoals woningcorporaties en zorginstellingen. We streven een substantieel marktaandeel na en zorgen zo voor een scherp, gevarieerd en innovatief speelveld waarin efficiënt en effectief wordt omgesprongen met publieke middelen.

We treden op als financieringspartner voor de verduurzaming van Nederland. De transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie vergt de komende decennia grote investeringen in Nederland. Wij dragen hieraan bij door het verstrekken van passende financiering tegen lage kosten.

Het fundament van onze strategie is onze duurzame, efficiënte en maatschappelijk betrokken organisatie. Wij zijn de meest kostenefficiënte en (naar risico gewogen) best gekapitaliseerde bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank. Op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid geven wij zelf ook het goede voorbeeld.

Verantwoord en maatschappelijk rendement is het sluitstuk van onze strategie. Als promotional bank streven we geen winstmaximalisatie na. Alles wat we doen, staat in het teken van de publieke zaak en het creëren van maatschappelijke meerwaarde op de lange termijn.

Missie

Als robuuste en duurzame bank voor de publieke sector helpen we onze klanten maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Visie

Als efficiënte en maatschappelijk betrokken bank spelen we in op de veranderende behoeften van onze klanten. We bieden hen passende en zo gunstig mogelijke financiering. Zo houden we de lasten van de burger laag en de verduurzaming van Nederland betaalbaar.

Kernwaarden

Wij kunnen onze maatschappelijke rol alleen vervullen als de samenleving, en de klant in het bijzonder, vertrouwen heeft in de organisatie en onze integriteit. ‘Bewust, betrokken en betrouwbaar’ zijn daarom de kernwaarden van onze bank.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 6 574 579 06
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail