Klimaatmonitor waterschappen

Wij zijn samen met de Unie van Waterschappen opdrachtgever van de Klimaatmonitor waterschappen. De Klimaatmonitor is een jaarlijks onderzoek naar de geboekte resultaten van de waterschappen op het gebied van energie en klimaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Arcadis. 

De waterschappen hebben hoge ambities als het gaat om duurzaamheid. Hun streven is om in 2020 voor 40% in de eigen energiebehoefte voorzien en in 2025 zelfs 100% energieneutraal. Volgens de Klimaatmonitor 2018 bedroeg dit percentage in 2018 al 36,2%. De waterschappen liggen daarmee uitstekend op schema. Een ander doel is om hun CO2-klimaatvoetafdruk sterk te verminderen. Dit doen ze onder meer door de inkoop van groene stroom en de productie van biogas. Uit de Klimaatmonitor blijkt nu dat in de periode 2005 – 2018 de waterschappen al een vermindering realiseerden van 67%. 

De Klimaatmonitor als belangrijke informatiebron

Als bank van en voor de waterschappen blijven we niet achter in onze eigen duurzame ambities. We halen bijvoorbeeld een belangrijk deel van haar funding op met zogeheten Waterobligaties (Green Bonds). Om inzicht te geven in het gebruik van deze obligaties, publiceren we ieder jaar een Green Bond Newsletter. De Klimaatmonitor is daar een belangrijke informatiebron voor. Maar de ambities van de bank rijken verder. We willen als dé duurzame waterbank vanaf 2021 de klimaatimpact van onze volledige kredietportefeuille in kaart hebben gebracht. We kunnen de Klimaatmonitor daar dankbaar voor gebruiken.

Meer informatie over de Klimaatmonitor waterschappen is te vinden op de website van de Unie van Waterschappen
 

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Directiesecretaris
+31 6 574 579 06
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail