Klimaatmonitor waterschappen

Wij zijn samen met de Unie van Waterschappen opdrachtgever van de Klimaatmonitor waterschappen. De Klimaatmonitor is een jaarlijks onderzoek naar de geboekte resultaten van de waterschappen op het gebied van energie en klimaat. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Arcadis. 

De waterschappen hebben hoge ambities als het gaat om duurzaamheid. Hun streven om in 2020 voor 40% in de eigen energiebehoefte voorzien hebben ze in 2019 al gehaald. Dit percentage is in 2020 verder gestegen naar 43,2%.  Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen over het verslagjaar 2020.  Opvallend is de enorme stijging in de productie van zonne-energie van bijna 84 procent. Dit is het resultaat van de grote hoeveelheid zonneweiden die in 2019 en 2020 zijn opgeleverd. Daarnaast was ook de totale productie van biogas in 2020 bijna 5 procent hoger dan in 2019. De waterschappen zetten zich in voor energieneutraliteit in 2025, door het gebruik van assets als rioolwaterzuiveringen, terreinen en oppervlaktewater. Zo dragen ze ook bij aan de doelstelling van het nationale Klimaatakkoord om in 2030 minimaal 49% minder CO2 uit te stoten.

De doelstelling om in de periode 2005-2020 jaarlijks gemiddeld 2% energie-efficiencyverbetering te realiseren is ruim gehaald met een gemiddelde van 3,8 procent per jaar. Ook de ambitie om de CO2-voetafdruk van 1990 in de periode tot en met 2020 met 30 procent te verminderen is geslaagd. Door de productie van biogas en de inkoop van groene stroom hebben de waterschappen in de periode 2005-2020 een vermindering van 68 procent gerealiseerd.

De Klimaatmonitor Waterschappen brengt ieder jaar de voortgang van de geboekte resultaten voor klimaat en duurzaamheid in beeld. Dat gebeurt voor de hele sector en voor elk waterschap afzonderlijk. De monitor is daarmee een goed sturingsinstrument voor projecten van de waterschappen op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie.

De Klimaatmonitor als belangrijke informatiebron

Als bank van en voor de waterschappen blijven we niet achter in onze eigen duurzame ambities. We halen bijvoorbeeld een belangrijk deel van haar funding op met zogeheten Waterobligaties (Green Bonds). Om inzicht te geven in het gebruik van deze obligaties, publiceren we ieder jaar een Green Bond Newsletter. De Klimaatmonitor is daar een belangrijke informatiebron voor. Maar de ambities van de bank rijken verder. We willen als dé duurzame waterbank vanaf 2021 de klimaatimpact van onze volledige kredietportefeuille in kaart hebben gebracht. We kunnen de Klimaatmonitor daar dankbaar voor gebruiken.

Meer informatie over de Klimaatmonitor waterschappen is te vinden op de website van de Unie van Waterschappen
 

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 6 574 579 06
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail